Láma STEPHANE OFFORT

Facebookový účet Lámu na ktorom zverejňuje novinky o aktivitách

Lama Stephane Offort absolvoval tradičné trojročné ústranie pod vedením Gendun Rinpočheho, ktorý je korenným lámom Lámu Stephana. Gendun Rinpočhe bol jedným z veľkých meditačných majstrov Tibetu 20. storočia. Vo svojom učení kládol Gendun Rinpočhe veľký dôraz na priamu skúsenosť praxe, miesto rozvinutia púhej intelektuálnej predstavy. Po troj ročnom ústraní pokračoval Lama Stephane ďalších 14 rokov na ústraní pod vedením Láma Henrika a Láma Wally v Dhagpo Dedrol Lingu. 

V súčastnosti ako študent Beru Khjence Rinpočheho delí svoj čas medzi výuku Dharmy a svoju vlastnú osobnú prax. Na žiadosť Beru Khjence Rinpočheho učí v centre Khyekong v Poľsku, a v Maďarsku. 

Od roku 2020 učí pravidelne aj na Slovensku a v Českej republike.