Meditačný retreat s Lámom Tsony 19. - 23.7.2023

Dostali sme termín na letný retreat s Lámom Tsony. Retreat sa bude konať s najväčšou pravdepodobnosťou na juhozápadnom Slovensku.

Začne sa večer 19.7. a končiť sa bude obedom 23.7.  Hneď ako budeme vedieť viac, informácie zverejníme. 

Téma retreatu je Cesta Bódhisattvu v tradícii mahamudra a bude sa opierať o novovydanú knihu Cesta probuzení od Šamara rinpočeho.