AKTUALIZÁCIA: Meditačný retreat s Lámom Tsony, Domoraj 19. - 23.7.2023

Meditačný retreat s Lámom Tsony, Domoraj 19. - 23.7.2023

Cesta bodhisattvu v tradícii mahámudry

___________________________________________

S radosťou Vám oznamujeme a srdečne pozývame na meditačný retreat, ktorý sa uskutoční na hraniciach ČR a SK v zariadení Domoraj.

Začíname večerou v stredu 19.7. a končíme obedom v nedeľu 23.7.

Cena: 238€ - zahŕňa ubytovanie a plnú penziu (večera ľahká)

 

Odmena pre učiteľa formou dobrovoľného daru na mieste – dána.


Registrácia na: cestakprebudeniu@gmail.com

___________________________________________

Láma TSONY je meditačný majster v línii tibetského buddhizmu Karma Kagju. Jeho hlavnými učiteľmi boli Gendun rinpoche a Shamar rinpoche.

Tsony.com

 

Cesta bodhisattvu sú dva súčasne prebiehajúce a vzájomne sa dopĺňajúce tréningy:

Rozlišovanie (Prajna) a súcitná doproprajnosť (Maitri/Karuna), sú známe ako Bodhicitta, prístup osvietenej mysle.

Zámer:

Hlboká túžba po prebudení, pramení z pochopenia prepojenosti všetkých bytostí a ich podmienenosti karmickými tendenciami. Sme vláčení a tlačení našimi zatemňujícimi emóciami, návykmi, čo nám bráni žiť vnútorný mier.

 

Uvedomujúc si túto skutočnosť, usilujeme o rozvinutie schopnosti oslobodiť všetky bytosti z utrpenia do skutočného šťastia buddhovstva, prebudenia.

 

Prax:

 

1/Rozlišovanie:

S tým ako sa učenia o meditácii z rôznych buddhistických tradícii stali prístupné našej spoločnosti, a rovnako rôzne obmeny aktuálne moderných mindfulness praxí, narastá zmätok čo v skutočnosti znamená prax pokojného bytia (samatha) a meditácia vhľadu (vipashyana).

V určitom kontexte samatha značí slovo meditácia (dhyana, samten) a vipashyana rozlišovacie poznanie, jasné vnímanie (prajna, sherab). Aj keď kľud mysle je všeobecne samatha, vipashyana nie je závislá výlučne na kľude mysle.

Je potrebné porozumieť čo samatha a vipashyana znamenajú v kontexte základných náuk (Shravakayana a Mahayana) a čo znamenajú v kontexte Mahamudra – náuky konečného významu ( ngedön).

Ich význam je spomenutý v sútre Oblak klenotov:

Samatha je stabilná pozornosť.

Vipashyana je jednotlivé rozlišovanie, jasné vnímanie javov, správne a presne také aké sú.

Z hľadiska ich funkcie, sútra pokračuje:

Samatha upokojuje rušivé emócie,

Kým Vipashyana ich úplne očisťuje, oslobodzuje.

Takto sú obe príčinou nirvány.

 

2/ Súcitná doproprajnosť

Súcitná doproprajnosť sa v nás zrodí meditáciou posielania a brania (tonglen), tak ako je uvedená v Šantidévovom dôležitom diele, Cesta Bódhisattvu:

 

Tí ktorí sa túžia rýchlo stať

Útočiskom pre seba a ostatných

Nech zamieňajú seba za ostatných

A tak príjmu posvätné tajomstvo.

 

Literatúra:

Štúdium a prax budú založené na knihe Shamara rinpocheho CESTA PROBUZENÍ